Koaguleringsutstyr for rensing av vaskevann

Koagulering

Koagulering2

De aller fleste som benytter vannbaserte produkter i sin virksomhet bruker vann til å rengjøre utstyr. Dette genererer ofte relativt store mengder forurenset vann.

Det er en utfordring å bli kvitt vaskevannet på en miljømessig forsvarlig og ikke minst økonomisk måte. 

Våre koaguleringsanlegg separerer/skiller forurensningen fra vannet. Anleggene inkluderer også en vaskestasjon som gjør det enkelt å rengjøre smådeler og utstyr på en effektiv måte.
 
Video som viser koaguleringsanlegg