Salgs- og lev.betingelser

Salgs- og lev.betingelser

Leveringsbetingelser


Generelt

Utsendelse av varer skjer normalt 1-2 virkedager etter at ordren er registrert. Lengre leveringstid kan forekomme for produkter vi ikke lagerfører eller er midlertidig utsolgt for. Ved urimelig lang leveringstid vil kjøper bli varslet. Norbond AS har ikke ansvar for forsinkelse som skyldes hindringer vi ikke kontrollerer (force majeure). Kjøpekontrakten bortfaller ikke ved slike forsinkelser med mindre partene blir enige om det eller hindringen varer mer enn 10 uker. I så fall kan kjøpet heves med 14 dagers skriftlig varsel. Hvis varer som er sendt ikke blir hentet og derfor blir returnert til Norbond AS, vil kunden bli fakturert for kostnader knyttet til ordrebehandling, varehåndtering og frakt som Norbond AS er blitt påført.
Det er 14 dagers fri returrett av varer. Dette gjelder ikke spesialbestilte eller kundetilpassede varer som f.eks. maling brukket i farge etter kundens ønske.
Vi tar forbehold om feil i priser og teknisk informasjon i nettbutikken! I tilfelle feil pris tar vi kontakt med kunden som har bestilt produktet og opplyser om dette før salget gjennomføres.


Fraktmåte/forsendelse

Vi kan sende det meste som postpakke. Unntakene er når totalvekten kommer over 35kg, antall kolli blir stort eller vi sender flytende varer, gjerne også farlig gods. Dette kan dessverre ikke sendes i posten, og sendes derfor med vår transportør (Schenker). Ved større forsendelser må vi ta forbehold om etterjustering av fraktkostnaden, da det er store forskjeller på fraktprisen avhengig av hvor varene skal sendes. Dette gjelder også sendinger til Svalbard.
NB! Store volumsendinger er unntatt fra vår fraktfri grense. Dette fordi verdien på varene er lav i forhold til fraktkostnaden. Ved slike sendinger forbeholder vi oss muligheten til å kreve betaling for frakt uansett kjøpesum. Da er det kun reell fraktkostnad som beregnes. Typiske varer som omfattes av dette unntaket er emballasje (spann/kanner) og store filterruller.


Salgsbetingelser

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder generelt for ethvert salg av varer, med mindre tillegg til eller avvik fra disse standard salgsbetingelser er avtalt skriftlig. Ved bestilling anses kjøperen å ha godtatt salgsbetingelsene. Gyldig avtale foreligger når Norbond AS har kontrollert og bekreftet ordren pr. brev eller e-post (automatisk bestillingsbekreftelse gjelder kun som bekreftelse på at bestillingen er registrert, gyldig ordrebekreftelse sendes når bestillingen er kontrollert hos Norbond AS). Vi har gjort vårt ytterste for å sikre at all informasjon på nettstedet skal være korrekt. Norbond AS tar forbehold om feil og avvik i produktbeskrivelser og gir ingen garanti på nøyaktighet i produktspesifikasjoner.


Betalingsvilkår

Alle priser er oppgitt eksl. evt. inkl. merverdiavgift (velges øverst til høyre i nettbutikken).
Frakt belastes kjøper etter gjeldende takster og framgår av manuelt kontrollert ordrebekreftelse.
Priser og spesifikasjoner på Internett-sidene kan endres uten videre forvarsel. Pris som framgår av manuelt kontrollert ordrebekreftelse er bindende, med mindre det etter avtalens inngåelse blir vedtatt endringer i offentlige avgifter og skatter, som da blir å belaste kjøperen.
Salg skjer med Betalingskort (Visa/Mastercard), Klarna Faktura eller Delbetaling (Klarna konto). Bedrifter gis også muligheten til vanlig faktura med 14 dagers kreditt (vi gjør da kredittkontrollen i ettertid).

Betalingskort (Visa/Mastercard). Når du har bekreftet kjøpet så reserveres kjøpesummen på ditt kort (eller din bankkonto ved debetkort). Reservasjonen står inntil vi manuelt trekker kortet når vi sender varene eller vi tilbakefører beløpet ved en eventuell avbestilling.

Klarna Faktura er vårt tilbud til kunder som ønsker å bruke faktura som betalingsmåte. Det gis da 14 dager kreditt uten kostnader for deg som kunde. Det legges IKKE på fakturagebyr.
Velger du å betale med faktura må du legge inn ditt personnummer evt. bedriftens org.nummer. Det gjøres da en automatisk kredittsjekk som tar noen sekunder. Det blir også gjort en kontroll på at personnummer og folkeregistrert adresse stemmer overens. Dette for å sjekke at personen virkelig er den personen som han/hun utgir seg for å være. Vi gjør dette for din sikkerhet som kunde. Vil du levere til en annen adresse enn den som står i folkeregisteret må du oppgi en annen leveringsadresse. Felt for dette finner du når du kommer til kassen.

Delbetaling (Klarna konto) er et tilbud til deg som ønsker å dele opp kjøpet i inntil 24 avdrag. Du velger selv hvilket beløp du ønsker å betale hver måned begrenset nedad til minstebeløpet (1/24). Satser for renter og gebyrer for delbetaling står oppgitt i kassen. Også for delbetaling må det oppgis personnummer/org.nummer. Les mer om dette under Klarna Faktura (se over).

Salgspant

Norbond AS har salgspant i det utstyret som omfattes av leveransen inntil betaling finner sted.
Kjøper er forpliktet til å behandle salgspantbeheftede varer med tilbørlig aktsomhet og holde disse forsikret i tilfelle tap eller skade, samt sørge for at alle offentlige påbud og forskrifter vedrørende bruk og vedlikehold etterkommes.
Så lenge Norbond AS har salgspant i utstyret har ikke kjøper uten skriftlig samtykke fra Norbond AS rett til å selge, leie ut, pantsette eller på annen måte flytte eller overdra varen fra den oppgitte vareadresse, bruke utstyret annet enn til normal drift og i overensstemmelse med produsentens anvisninger, eller for øvrig anbringe utstyret på en slik måte at Norbond AS sin eiendomsrett kan gå tapt .

Dersom kjøperen innstiller sine betalinger, åpner gjeldsforhandlinger, går konkurs eller antas ikke å betale kjøpesummen i rett tid, har Norbond AS rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, til å kreve utstyret tilbakelevert, og til å kreve alle omkostninger dekket. Kjøperen, eventuelt hans konkursbo eller gjeldsforhandlingsnemnd kan avverge slik heving av kontrakten ved å stille betryggende sikkerhet for betaling av kjøpesummen eller gjenstående delbetalinger.

Norbond AS har rett til å kreve summarisk utlevering i henhold til Tvangsfullbyrdelsesloven hvis oppgjør ikke har funnet sted innen avtalt kredittid.