Sikkerhetsdatablader

Sikkerhets-/HMS-datablader

Her finner du link til sider med sikkerhetsdatablader for de fleste av våre kjemiske produkter:


(klikk på logo for å komme videre til leverandørens side for datablader)

Fabrikat

Sikkerhetsdatablad

Akzo Nobel Coatings (trelakk og trelim)

Akzo Nobel Coatings

International Protective Coatings (metallakk)

International Protective Coatings

RÖA / Nordic Paint (Metallakk)

Nordic Paint

Sika Norge (industrilim og støpemasser)

Sika Norge

Soudal Norge AS (fugemasser)

Soudal produsent av fugemasser

Industrie Forestali (kontaktlim)

HMS-datablad kontaktlim

Car System, Colad, Maston (lakkprodukter, lim/fug, sparkel)Car System, Colad og Maston
Motip Dupli (spraylakk)
Performix (Plasti Dip, HCF, JBWeld epoxylim, VLP Vinyllim, Vyna Bond)Performix